Archive for Syyskuu, 2008

yhtenäiskouluseminaari Joensuussa 12.-13.9.2008, ryhmätöiden tulokset koosteena

Maanantai, Syyskuu 15th, 2008

Mitkä tekijät estävät oppimista (6-16 v.)?
- OPS
- asenne (oppilas ja koti, kaverin asenne)
- opettaja
- huono sisäilma,
- liian suuret opetusryhmät
- ongelmat kotona
- perjantai-iltapäivän tunnit
- pelko
- heikot pohjataidot tai –tiedot
- motivaation puute
- nälkä
- väsymys
- lomautukset
- nettiriippuvuus
- koulukiusaaminen
- palkitsemisjärjestelmä
- hälinä→ oppimistyökriisi
- kodin liian suuret/pienet odotukset
- kielteisyys
- jännitys
- median valta
- melu
- sairaus
- ahdistus
- opettajan heikko valmistautuminen ”kaavoihin kangistunut” ope eli muuntautumiskyvytön
- kielivaikeudet
- henkilökemia
- yhteiskunnan arvostuksen puute koulua kohtaan
- sopimaton opetustyyli
- oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet
- tunteet
- fyysiset rajoitukset
- resurssien puute
- väärä paikka

Mitä asioita opettajan tulisi työllään vastustaa?
- oravanpyörää
- pahuus
- ilkeys
- toisten aliarvioiminen, epäkunnioitus
- kiusaamista
- ilkivalta
- välinpitämättömyyttä
- ennakkoluuloja
- kaavoihin kangistumista
- materialismia
- laiskuutta
- luovuttamista
- epärehellisyys
- syrjäytyminen
- valtataistelua
- syrjäytymistä
- eriarvoisuus
- itsekkyys
- tasapäistämistä
- liiallisen vastuun ottamisen
- itsensä tai toistensa vähättely
- päättämättömyyttä

Millaista toivot opettajan työn olevan v. 2018?
- auvoisaa
- arvostettua
- avointa
- ihmisläheistä
- luovaa
- monipuolista
- yhteisöllistä
- mukavaa
- vapaampaa
- tasapainoiset oppilaat
- innostavaa
- palkitsevaa
- ajanmukaiset & monipuoliset materiaalit
- opettaja oppimisprosessin ohjaaja
- sopivat = tarpeeksi pienet ryhmäkoot
- haasteellista ja vastuullista vapautta
- paljon koneita
- verkottunutta
- hyväpalkkaista
- virikkeellinen kouluympäristö
- lämmintä torttua maanantaiaamuisin

Mitä asioita opettajan tulisi työllään edistää?
- hyvän työrauhan syntymistä
- arvokeskustelua
- hyvää kuntoa
- oppimista
- lepo
- fyysinen turvallisuus
- terveellisiä elämäntapoja
- toisten, erilaisten ihmisten hyväksymistä
- ilmapiirin luomista
- yhteistyötä
- ajattelua
- erilaisten oppijoiden huomioonottamista
- kriittisyys
- vastuullisuutta
- jaksamista
- muiden mielipiteiden kunnioittamista
- hyvää ja turvallista ilmapiiriä
- tasavertaisuutta
- ympäristön kunnioittamista
- oma-aloitteisuus
- elämän hallinta
- rehellisyyttä
- sosiaalisuutta
- itsenäisyyttä
- vastuullisuutta
- että osaisi joskus odottaa omaa vuoroaan
- terveen itsetunnon kehittymistä

Mitkä tekijät edistävät oppijan (6-16 v.) oppimista?
- kehuminen
- työrauha
- tukitoimet
- yhteisöllisyys
- henki
- perusasiat ja taustat kunnossa ( vatsa täynnä, lämmin, rauha, ei huolia/murheita, uni)
- turvallinen oppimisympäristö
- innostus asiaa kohtaan ─ motivaatio
- valinnaisuus
- ryhmäkoko
- tahto
- halu
- yhteistyö (koti, koulu, muut tahot)
- vuorovaikutus oppimistilanteessa
- oikea taso
- oikea tapa opettaa kullekin
- opiskelutapa oikea (sopiva)
- opiskeluväline oikea
- opiskeluaika oikea
- opiskelupaikka oikea (sopiva)

Mitä sellaisia asioita on, joista ei tiedä edistääkö vai vastustaako työllään?
- media
- uskonnolliset käsitykset
- historia: ismit
- talous: mainonta, eettisyys
- ekologia
- politiikka
- oppiaineen syventäminen (liikunta: kilpailut, alakulttuurit)
- ”kiltti” oppilas
- ”hyvä oppilas”

PETRA Tiedote 3

Maanantai, Syyskuu 8th, 2008

Avoinoy.jpg

JoenSyve lähestyy…oletko valmis?
Muutamia ohjeita jatkolle:

Lähtö linja-autolla Joensuuhun alkaa perjantaina 12.9. klo 7.00 Mikkelistä Lääninhallituksen edestä torin laidalta. Reitti kulkee Juvan ja Varkauden kautta Joensuuhun ja lauantaina klo 15 alkaen takaisin. Jos tulette muualta kyytiin, ilmoittakaa matkanjohtaja Sirpa Rossille asiasta. sirpa.rossi@mikkeli.fi tai 044-7943172. Itse menen Joensuuhun jo keskiviikkoiltana järjestelemään seminaaria. Kyytiin mahtuu myös muitakin JoenSyveen menijöitä kuin petralaisia, ilmoitus asiasta Sirpalle. Kiitos.
Lähettäkää itsestänne valokuva ja esittely Villelle ville.venalainen(at)internetix.fi
Lähettäkää myös koulunne Petra-ryhmästä ryhmäkuva ja esittely Villelle
Joen Syvessä julkistetaan “Kestäviä ratkaisuja kouluun” -kirja, toim. Peter Johnson ja Kimmo Tanttu. Kirjassa esitellään yhtenäisestä perusopetuksesta saatuja hyviä kokemuksia ja erilaisia oppimisympäristöjä. Mukana on kymmenen koulua ja 30 kirjoittajaa. Syve on ollut mukana vahvasti luomassa tätä kirjaa. Tämän kirjan saavat kaikki petralaiset hankkeen puolesta Joensuussa.
PETRAn aikataulu, johon voi tulla vielä muutoksia!
Syksy 2009:
Arviointi
Loppuraportti
Hankkeen päättäminen ja levittäminen: Syven seminaari Oulussa 2009: ”tulevaisuuden koulu”

Elokuu-syyskuu 2008: kouluaudienssikäynti koululla.

JoenSyve 12.-13.9.2008: KT Olli Luukkainen uusi opettajuus, PsT Merja Korhonen kasvatuskulttuurin muutokset, prof. Jarkko Hautamäki oppimaan oppiminen, prof. Päivi Atjonen arviointi…

9.-10.10.2008 Anttolan yhtenäiskoulu. Aihe: Sähköinen oppimisympäristö, Opekon lähtöarviointi, koulumuutoksessa 1, koulukohtaisen oppimisympäristösuunnitelman aloittaminen; liite 1

20.11.2008 Pertunmaan uusi koulukeskus. Oppimisympäristöpäivä yhdessä Itä-Suomen Lääninhallituksen kanssa. Mm. KT Heikki Happonen, Arkkitehti Reino Tapaninen, jne.

4.-5.12.2008 Hämeenlinna Aulangon kylpylä. Aihe: Sähköinen oppimisympäristö, kehomme oppimisympäristönä, yhtenäinen perusopetus, koulumuutoksessa 2, koulukohtainen oppimisympäristösuunnitelma.

20.-21.1.2009 Anttolan yhtenäiskoulu. Smartboard-koulutus, Opit, Koulumuutoksessa 2, Oppimistyylitestit, koulukohtainen oppimisympäristösuunnitelma.

Viikko 5: Oppilaiden oppimistyylitestit netissä.
Viikko 6: Ville Pietiläinen Opekosta ja Kimmo Tanttu tekevät konsultaatiokäynnit kouluilla, joissa käydään läpi oppimistyylitestit.

1.4.2009 Oppimisympäristömessut Mikkelin seudulle. Mm. hengellinen ja henkinen oppimisympäristö; Isä Mitro, erilaisten oppimisympäristöjen ja välineiden esittely. Opekon väliarviointi oppimisympäristöprosessista.

Lukuvuoden aikana:

Audienssikäynnit: Lukuvuoden aikana projektin koordinaattorina teen useita audienssikäyntejä kouluilla. Lisäksi sähköisen oppimisympäristön asiantuntijat Jorma Rannaste ja Ville Venäläinen vierailevat kouluilla tarpeen mukaan.

Oppimisympäristösuunnitelma: Jokainen koulu tekee lukuvuoden aikana omalle koululle oppimisympäristösuunnitelman. Suunnitelma on joko yleissuunnitelma koskien niin henkistä kuin fyysistä sekä seinien sisäistä, että ulkoista ympäristöä, tai sitten suunnitelma käsittäen ainoastaan jonkin tietyn alueen koulun oppimisympäristöstä. Oppimisympäristösuunnitelma voidaan tehdä malliin, joka on liitetiedostona tai sitten omanlaisena esityksenä. Suunnitelmat tehdään hankkeemme kotisivuille ja ovat kaikkien nähtävillä koko prosessin ajan, myös keskeneräisinä. Lisäksi Petra-ryhmät esittelevät mahdollisuuksien mukaan omat suunnitelmansa Oulussa KOulu Inspiroi yhtenäiskouluseminaarissa 11.-12.9.2009 pajatyöskentelyissä

Oppimistyylitestit tehdään niin Petra-opettajille kuin heidän omalle opetusryhmälle. Testi on Opekon lisensoima Barbara Prasningin kehittämä kansainvälisesti arvostettu oppimistyylitesti.

Oppimistyylissäkö sujuvan oppimisen salaisuus?

Suuri osa suomalaisista oppilaista menestyy koulussa hyvin, mutta viihtyy siellä huonosti. Lisäisikö nykyistä suuremman huomion kiinnittäminen oppilaiden yksilöllisiin oppimistyyleihin kouluviihtyvyyttä? Ja parantuisiko oppiminen?

Entistä yksilöllisempi opettaminen vaatisi nykyistä suuremman huomion kiinnittämistä oppilaiden erilaisuuteen ja heidän erilaisiin tapoihinsa oppia. Oppimistyyleistä on olemassa useita erilaisia teorioita. On myös lukuisia enemmän ja vähemmän päteviä testejä oppimistyylien kartoittamista varten.

Uusseelantilainen opettaja Barbara Prashnig jakaa ihmiset karkeasti kolmeen: analyyttisiin, holistisiin ja joustaviin oppijoihin. Jyväskylän yliopistossa rehtorien koulutuksesta vastaava Jukka Alava puolestaan lähtee Luovuus, oppiminen, päätöksenteko –mallissaan liikkeelle analyyttisestä, organisatorisesta, sosiaalisesta sekä intuitiivisesta tiedonkäsittelytavasta, joihin yhdistää useita muita muuttujia.

Sekä Prashnig että Alava ovat kehittäneet viitekehyksestään käsin myös tietokonepohjaiset testit, joilla oppimistyyli voidaan määritellä. Kumpikin pitää oppilaan ja opettajan oppimistyylin tuntemista yhtenä menestyksellisen oppimisen, opettamisen ja kanssakäymisen salaisuutena.

OPIT-palvelu ostetaan jokaisen petralaisen omalle opetusryhmälle hankkeen puolesta vuodeksi 2009. Opit on WSOY:n kehittämä ja ylläpitämä sähköisen oppimisen kokonaispalvelu, joka on suunniteltu suomalaisten oppilaitosten tarpeisiin. Tarjoamalla kokonaispalvelua WSOY haluaa tehdä sähköisen oppimisympäristön käyttöönotosta ja tietotekniikan hyödyntämisestä oppimisessa ja opetuksessa mahdollisimman helppokäyttöistä. Käyttäjän kannalta tärkeää on käyttäjäystävällisyys, riittävä tuen saanti sekä mahdollisuus edetä askel askeleelta omien taitojen karttuessa.

Opit-kokonaispalvelu koostuu oppimisympäristöstä monipuolisine työkaluineen, käyttäjäpalveluista kuten asiakaspalvelusta, teknisestä tuesta ja opettajien koulutuksesta sekä perussisältöpaketista, joka soveltuu eri luokka- ja kouluasteille. Palveluun sisältyvät lisäksi mm. sähköposti, käyttäjätunnusten hallinta ja tekninen ylläpito. Palvelun käyttäjiksi voidaan myös ottaa huoltajia ja näin toteuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
Opit-palvelun henkilöillä on kokemusta laajoista sähköisen oppimisen käyttöönottoprojekteista sekä kunnallisina että seutukunnallisina hankkeina. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tarjotaksemme kutakin kuntaa parhaiten palvelevan pedagogisesti monipuolisen ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisen sähköisen oppimisen ratkaisun.
Palvelun käyttö edellyttää ainoastaan internet-yhteydellä varustetun tietokoneen. Jokaiselle palvelun käyttäjälle luodaan palvelun käyttöönoton alussa henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tunnusten teossa hyödynnämme kouluissa käytössä olevia oppilashallintojärjestelmiä.

Elämyksellinen luontopolku lähimaastoon
Eräopas Tiina Leinonen voi rakentaa koulunne lähimaastoon elämyksellisen luontopolun ja opastaa henkilökuntaa sen käytöstä.

Opas-guide-Tiina
Retkitupa Tiina Leinonen Hovinraitti 8 Hovinmäki
52100 ANTTOLA puh. (015) 660 353 gsm. 0500 380 032 fax. (015) 660 354
guide.tiina@co.inet.fi

Syvenointivierailut. Tutustutaan Petra-ryhmänä johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen, joka palvelee oman koulunne oppimisympäristösuunnitelmaa. Matkasta raportoidaan valokuvin, blogi-kirjoituksin suoraan verkkoon. Matka- ja majoituskustannukset korvataan.

Resurssointiraha 5000 € eli n. 700 €:a / koulu: jos tarvitaan johonkin työsuoritukseen, projektiin, jne. resurssointiin.

Kalustohankinta. Jokainen petralainen saa hankkia kalustoa, välineitä, koneita n. 1000 €:n arvosta oman oppimisympäristönsä kehittämiseksi.

Lisäksi:
Verkostoyhteistyötä, seudullinen opetussuunnitelmatyötä, lukuvuoden aikana vanhempainiltoja oppimisympäristöstä jne.

Kevään päätösjuhla 15.5.2009 illalla. Paikka on vielä auki. Tehkää esityksiä!

Syksy 2009:

Loppuraportti
Hankkeen päättäminen ja levittäminen: Päätösmatka Syven seminaariin Ouluun 11.-12.9.2009: ”tulevaisuuden koulu”. Petra-oppimisympäristösuunnitelmien esittelyä seminaarin pajatyöskentelyssä.

Marraskuu 2009: Opekon viivästettyarviointi koulukohtaisesti.

Miten jokainen oppilas voi edetä luokassa omien tavoitteidensa mukaisesti?

Maanantai, Syyskuu 8th, 2008

Meitä länsimaalaisen kulttuurin kasvatteja on moitittu taipumuksesta keskittyä suorien ratkaisujen löytämiseen. Näin on ainakin, jos on uskominen World Café-konseptin kehittäjää Juanita Brownia.  Kulttuurissamme on mitä ilmeisemmin taipumus ohittaa vaihe, jossa rakentelemme oikeat kysymykset joihin tulee vastata.

Einstein on sanonut, että “jos hänellä olisi tunti aikaa ratkaista ongelma, josta olisi kiinni koko hänen elämänsä, hän miettisi ajasta 55 minuuttia oikeaa kysymystä. Hän pystyy varmasti keksimään oikean vastauksen viidessä minuutissa.

Tavatessani Rantakylän PETRA-ryhmää, herätti erityisen mielenkiintoni havainto siitä ettei hyvistä kysymyksistä ollut pulaa. Oli ilo seurata ryhmää, jolla oli aitoa uteliaisuutta hakea uusia ratkaisuja luokkaopetukseen:

  • Miten jokainen oppilas voi edetä luokassa omien tavoitteidensa mukaisesti?
  • Miten voimme elävöittää kodin ja koulun välistä kanssakäymistä?
  • Miten voimme parantaa ympäristöä tavalla joka parantaa opiskelumotivaatiota?

Uteliaisuus ilmeni hyvinä avaavina kysymyksinä. Jos Einsteiniin on uskominen, voi olla että Rantakylän ryhmän osalta suuri osa talven työstä on jo tehty.