Miten jokainen oppilas voi edetä luokassa omien tavoitteidensa mukaisesti?

Meitä länsimaalaisen kulttuurin kasvatteja on moitittu taipumuksesta keskittyä suorien ratkaisujen löytämiseen. Näin on ainakin, jos on uskominen World Café-konseptin kehittäjää Juanita Brownia.  Kulttuurissamme on mitä ilmeisemmin taipumus ohittaa vaihe, jossa rakentelemme oikeat kysymykset joihin tulee vastata.

Einstein on sanonut, että “jos hänellä olisi tunti aikaa ratkaista ongelma, josta olisi kiinni koko hänen elämänsä, hän miettisi ajasta 55 minuuttia oikeaa kysymystä. Hän pystyy varmasti keksimään oikean vastauksen viidessä minuutissa.

Tavatessani Rantakylän PETRA-ryhmää, herätti erityisen mielenkiintoni havainto siitä ettei hyvistä kysymyksistä ollut pulaa. Oli ilo seurata ryhmää, jolla oli aitoa uteliaisuutta hakea uusia ratkaisuja luokkaopetukseen:

  • Miten jokainen oppilas voi edetä luokassa omien tavoitteidensa mukaisesti?
  • Miten voimme elävöittää kodin ja koulun välistä kanssakäymistä?
  • Miten voimme parantaa ympäristöä tavalla joka parantaa opiskelumotivaatiota?

Uteliaisuus ilmeni hyvinä avaavina kysymyksinä. Jos Einsteiniin on uskominen, voi olla että Rantakylän ryhmän osalta suuri osa talven työstä on jo tehty.

Tags: , ,

5 Responses to “Miten jokainen oppilas voi edetä luokassa omien tavoitteidensa mukaisesti?”

  1. Omien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää opetuksen eriyttämistä entistä enemmän ja tähän verkkoympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia. Suurin ongelma näiden mahdollisuuksien käyttämiseen on tietysti opettajan työn hektisyys, ei ehdi , vaikka kuinka haluaisi ja siinä onkin yksi Petra-hankkeen tärkeistä tehtävistä eli perehdyttää käyttäjät erilaisiin virtuaalisiin vaihtoehtoihin arjen työtä tukemaan.

  2. Heya, I really want to urgently say a word to the admin please. If I proved to him/her that this web page will sell on flippa for $3,000+ in the following 24 hours, do you think that they would likely be intrigued? Communicate with me here: http://InstantBlogProfits.info For I will assist you.

  3. Amado Blecha says:

    If you read http://bit.ly/Jz1aY1 to the Very end, you WILL get the keys to the wealth empire. Seriously. I am giving you the knowledge, however I will not hold your hand. Generating a steady revenue on the internet is all just behind the door. Keep reading on http://bit.ly/Jz1aY1

Leave a Reply