PETRA Tiedote 3

Avoinoy.jpg

JoenSyve lähestyy…oletko valmis?
Muutamia ohjeita jatkolle:

Lähtö linja-autolla Joensuuhun alkaa perjantaina 12.9. klo 7.00 Mikkelistä Lääninhallituksen edestä torin laidalta. Reitti kulkee Juvan ja Varkauden kautta Joensuuhun ja lauantaina klo 15 alkaen takaisin. Jos tulette muualta kyytiin, ilmoittakaa matkanjohtaja Sirpa Rossille asiasta. sirpa.rossi@mikkeli.fi tai 044-7943172. Itse menen Joensuuhun jo keskiviikkoiltana järjestelemään seminaaria. Kyytiin mahtuu myös muitakin JoenSyveen menijöitä kuin petralaisia, ilmoitus asiasta Sirpalle. Kiitos.
Lähettäkää itsestänne valokuva ja esittely Villelle ville.venalainen(at)internetix.fi
Lähettäkää myös koulunne Petra-ryhmästä ryhmäkuva ja esittely Villelle
Joen Syvessä julkistetaan “Kestäviä ratkaisuja kouluun” -kirja, toim. Peter Johnson ja Kimmo Tanttu. Kirjassa esitellään yhtenäisestä perusopetuksesta saatuja hyviä kokemuksia ja erilaisia oppimisympäristöjä. Mukana on kymmenen koulua ja 30 kirjoittajaa. Syve on ollut mukana vahvasti luomassa tätä kirjaa. Tämän kirjan saavat kaikki petralaiset hankkeen puolesta Joensuussa.
PETRAn aikataulu, johon voi tulla vielä muutoksia!
Syksy 2009:
Arviointi
Loppuraportti
Hankkeen päättäminen ja levittäminen: Syven seminaari Oulussa 2009: ”tulevaisuuden koulu”

Elokuu-syyskuu 2008: kouluaudienssikäynti koululla.

JoenSyve 12.-13.9.2008: KT Olli Luukkainen uusi opettajuus, PsT Merja Korhonen kasvatuskulttuurin muutokset, prof. Jarkko Hautamäki oppimaan oppiminen, prof. Päivi Atjonen arviointi…

9.-10.10.2008 Anttolan yhtenäiskoulu. Aihe: Sähköinen oppimisympäristö, Opekon lähtöarviointi, koulumuutoksessa 1, koulukohtaisen oppimisympäristösuunnitelman aloittaminen; liite 1

20.11.2008 Pertunmaan uusi koulukeskus. Oppimisympäristöpäivä yhdessä Itä-Suomen Lääninhallituksen kanssa. Mm. KT Heikki Happonen, Arkkitehti Reino Tapaninen, jne.

4.-5.12.2008 Hämeenlinna Aulangon kylpylä. Aihe: Sähköinen oppimisympäristö, kehomme oppimisympäristönä, yhtenäinen perusopetus, koulumuutoksessa 2, koulukohtainen oppimisympäristösuunnitelma.

20.-21.1.2009 Anttolan yhtenäiskoulu. Smartboard-koulutus, Opit, Koulumuutoksessa 2, Oppimistyylitestit, koulukohtainen oppimisympäristösuunnitelma.

Viikko 5: Oppilaiden oppimistyylitestit netissä.
Viikko 6: Ville Pietiläinen Opekosta ja Kimmo Tanttu tekevät konsultaatiokäynnit kouluilla, joissa käydään läpi oppimistyylitestit.

1.4.2009 Oppimisympäristömessut Mikkelin seudulle. Mm. hengellinen ja henkinen oppimisympäristö; Isä Mitro, erilaisten oppimisympäristöjen ja välineiden esittely. Opekon väliarviointi oppimisympäristöprosessista.

Lukuvuoden aikana:

Audienssikäynnit: Lukuvuoden aikana projektin koordinaattorina teen useita audienssikäyntejä kouluilla. Lisäksi sähköisen oppimisympäristön asiantuntijat Jorma Rannaste ja Ville Venäläinen vierailevat kouluilla tarpeen mukaan.

Oppimisympäristösuunnitelma: Jokainen koulu tekee lukuvuoden aikana omalle koululle oppimisympäristösuunnitelman. Suunnitelma on joko yleissuunnitelma koskien niin henkistä kuin fyysistä sekä seinien sisäistä, että ulkoista ympäristöä, tai sitten suunnitelma käsittäen ainoastaan jonkin tietyn alueen koulun oppimisympäristöstä. Oppimisympäristösuunnitelma voidaan tehdä malliin, joka on liitetiedostona tai sitten omanlaisena esityksenä. Suunnitelmat tehdään hankkeemme kotisivuille ja ovat kaikkien nähtävillä koko prosessin ajan, myös keskeneräisinä. Lisäksi Petra-ryhmät esittelevät mahdollisuuksien mukaan omat suunnitelmansa Oulussa KOulu Inspiroi yhtenäiskouluseminaarissa 11.-12.9.2009 pajatyöskentelyissä

Oppimistyylitestit tehdään niin Petra-opettajille kuin heidän omalle opetusryhmälle. Testi on Opekon lisensoima Barbara Prasningin kehittämä kansainvälisesti arvostettu oppimistyylitesti.

Oppimistyylissäkö sujuvan oppimisen salaisuus?

Suuri osa suomalaisista oppilaista menestyy koulussa hyvin, mutta viihtyy siellä huonosti. Lisäisikö nykyistä suuremman huomion kiinnittäminen oppilaiden yksilöllisiin oppimistyyleihin kouluviihtyvyyttä? Ja parantuisiko oppiminen?

Entistä yksilöllisempi opettaminen vaatisi nykyistä suuremman huomion kiinnittämistä oppilaiden erilaisuuteen ja heidän erilaisiin tapoihinsa oppia. Oppimistyyleistä on olemassa useita erilaisia teorioita. On myös lukuisia enemmän ja vähemmän päteviä testejä oppimistyylien kartoittamista varten.

Uusseelantilainen opettaja Barbara Prashnig jakaa ihmiset karkeasti kolmeen: analyyttisiin, holistisiin ja joustaviin oppijoihin. Jyväskylän yliopistossa rehtorien koulutuksesta vastaava Jukka Alava puolestaan lähtee Luovuus, oppiminen, päätöksenteko –mallissaan liikkeelle analyyttisestä, organisatorisesta, sosiaalisesta sekä intuitiivisesta tiedonkäsittelytavasta, joihin yhdistää useita muita muuttujia.

Sekä Prashnig että Alava ovat kehittäneet viitekehyksestään käsin myös tietokonepohjaiset testit, joilla oppimistyyli voidaan määritellä. Kumpikin pitää oppilaan ja opettajan oppimistyylin tuntemista yhtenä menestyksellisen oppimisen, opettamisen ja kanssakäymisen salaisuutena.

OPIT-palvelu ostetaan jokaisen petralaisen omalle opetusryhmälle hankkeen puolesta vuodeksi 2009. Opit on WSOY:n kehittämä ja ylläpitämä sähköisen oppimisen kokonaispalvelu, joka on suunniteltu suomalaisten oppilaitosten tarpeisiin. Tarjoamalla kokonaispalvelua WSOY haluaa tehdä sähköisen oppimisympäristön käyttöönotosta ja tietotekniikan hyödyntämisestä oppimisessa ja opetuksessa mahdollisimman helppokäyttöistä. Käyttäjän kannalta tärkeää on käyttäjäystävällisyys, riittävä tuen saanti sekä mahdollisuus edetä askel askeleelta omien taitojen karttuessa.

Opit-kokonaispalvelu koostuu oppimisympäristöstä monipuolisine työkaluineen, käyttäjäpalveluista kuten asiakaspalvelusta, teknisestä tuesta ja opettajien koulutuksesta sekä perussisältöpaketista, joka soveltuu eri luokka- ja kouluasteille. Palveluun sisältyvät lisäksi mm. sähköposti, käyttäjätunnusten hallinta ja tekninen ylläpito. Palvelun käyttäjiksi voidaan myös ottaa huoltajia ja näin toteuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
Opit-palvelun henkilöillä on kokemusta laajoista sähköisen oppimisen käyttöönottoprojekteista sekä kunnallisina että seutukunnallisina hankkeina. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tarjotaksemme kutakin kuntaa parhaiten palvelevan pedagogisesti monipuolisen ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisen sähköisen oppimisen ratkaisun.
Palvelun käyttö edellyttää ainoastaan internet-yhteydellä varustetun tietokoneen. Jokaiselle palvelun käyttäjälle luodaan palvelun käyttöönoton alussa henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tunnusten teossa hyödynnämme kouluissa käytössä olevia oppilashallintojärjestelmiä.

Elämyksellinen luontopolku lähimaastoon
Eräopas Tiina Leinonen voi rakentaa koulunne lähimaastoon elämyksellisen luontopolun ja opastaa henkilökuntaa sen käytöstä.

Opas-guide-Tiina
Retkitupa Tiina Leinonen Hovinraitti 8 Hovinmäki
52100 ANTTOLA puh. (015) 660 353 gsm. 0500 380 032 fax. (015) 660 354
guide.tiina@co.inet.fi

Syvenointivierailut. Tutustutaan Petra-ryhmänä johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen, joka palvelee oman koulunne oppimisympäristösuunnitelmaa. Matkasta raportoidaan valokuvin, blogi-kirjoituksin suoraan verkkoon. Matka- ja majoituskustannukset korvataan.

Resurssointiraha 5000 € eli n. 700 €:a / koulu: jos tarvitaan johonkin työsuoritukseen, projektiin, jne. resurssointiin.

Kalustohankinta. Jokainen petralainen saa hankkia kalustoa, välineitä, koneita n. 1000 €:n arvosta oman oppimisympäristönsä kehittämiseksi.

Lisäksi:
Verkostoyhteistyötä, seudullinen opetussuunnitelmatyötä, lukuvuoden aikana vanhempainiltoja oppimisympäristöstä jne.

Kevään päätösjuhla 15.5.2009 illalla. Paikka on vielä auki. Tehkää esityksiä!

Syksy 2009:

Loppuraportti
Hankkeen päättäminen ja levittäminen: Päätösmatka Syven seminaariin Ouluun 11.-12.9.2009: ”tulevaisuuden koulu”. Petra-oppimisympäristösuunnitelmien esittelyä seminaarin pajatyöskentelyssä.

Marraskuu 2009: Opekon viivästettyarviointi koulukohtaisesti.

Tags:

7 Responses to “PETRA Tiedote 3”

 1. Con says:

  Looks great by your photos. I love the inntediegrs and burritos are a fun meal for my gang. I plan to try them out soon. Your instructions are super easy to follow, which I appreciate very much. I’m an ok cook, but I can’t just throw things together like some people can, I have to have directions.

 2. viagra sales says:

  It’s wonderful to have you on our side, haha!

 3. Yuri says:

  Thank you for this post. I really love these. The shoe cibanet is fantastic and the overall ambience of the house is just so homey. I also love that it has that very classic look because I have a thing for vintage things. I will really be very happy to stay in such a home.

 4. Andrew says:

  I can see why you would ask this, I hate sales and unfortunately a bunch of wise asses saw that there is a bunch of money to be made in hetnaig and cooling, taking away the technical aspect and adding the sales. Some company’s really push the sales and others not so much, unfortunately the company’s that don’t push the sales push the scamming because they’re not good enough to make money by selling. From my experience 1 to 2 for every 10 technicans will give you an honest diagnostic explain options and let you choose, the other 8 try to make the decision for you and tell you what you need and what is supposedly best for you or in actuallity them.. Hopefully you’ll find someone good to take care of you.

 5. In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

 6. That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

 7. This has made my day. I wish all postings were this good.

Leave a Reply