yhtenäiskouluseminaari Joensuussa 12.-13.9.2008, ryhmätöiden tulokset koosteena

Mitkä tekijät estävät oppimista (6-16 v.)?
- OPS
- asenne (oppilas ja koti, kaverin asenne)
- opettaja
- huono sisäilma,
- liian suuret opetusryhmät
- ongelmat kotona
- perjantai-iltapäivän tunnit
- pelko
- heikot pohjataidot tai –tiedot
- motivaation puute
- nälkä
- väsymys
- lomautukset
- nettiriippuvuus
- koulukiusaaminen
- palkitsemisjärjestelmä
- hälinä→ oppimistyökriisi
- kodin liian suuret/pienet odotukset
- kielteisyys
- jännitys
- median valta
- melu
- sairaus
- ahdistus
- opettajan heikko valmistautuminen ”kaavoihin kangistunut” ope eli muuntautumiskyvytön
- kielivaikeudet
- henkilökemia
- yhteiskunnan arvostuksen puute koulua kohtaan
- sopimaton opetustyyli
- oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet
- tunteet
- fyysiset rajoitukset
- resurssien puute
- väärä paikka

Mitä asioita opettajan tulisi työllään vastustaa?
- oravanpyörää
- pahuus
- ilkeys
- toisten aliarvioiminen, epäkunnioitus
- kiusaamista
- ilkivalta
- välinpitämättömyyttä
- ennakkoluuloja
- kaavoihin kangistumista
- materialismia
- laiskuutta
- luovuttamista
- epärehellisyys
- syrjäytyminen
- valtataistelua
- syrjäytymistä
- eriarvoisuus
- itsekkyys
- tasapäistämistä
- liiallisen vastuun ottamisen
- itsensä tai toistensa vähättely
- päättämättömyyttä

Millaista toivot opettajan työn olevan v. 2018?
- auvoisaa
- arvostettua
- avointa
- ihmisläheistä
- luovaa
- monipuolista
- yhteisöllistä
- mukavaa
- vapaampaa
- tasapainoiset oppilaat
- innostavaa
- palkitsevaa
- ajanmukaiset & monipuoliset materiaalit
- opettaja oppimisprosessin ohjaaja
- sopivat = tarpeeksi pienet ryhmäkoot
- haasteellista ja vastuullista vapautta
- paljon koneita
- verkottunutta
- hyväpalkkaista
- virikkeellinen kouluympäristö
- lämmintä torttua maanantaiaamuisin

Mitä asioita opettajan tulisi työllään edistää?
- hyvän työrauhan syntymistä
- arvokeskustelua
- hyvää kuntoa
- oppimista
- lepo
- fyysinen turvallisuus
- terveellisiä elämäntapoja
- toisten, erilaisten ihmisten hyväksymistä
- ilmapiirin luomista
- yhteistyötä
- ajattelua
- erilaisten oppijoiden huomioonottamista
- kriittisyys
- vastuullisuutta
- jaksamista
- muiden mielipiteiden kunnioittamista
- hyvää ja turvallista ilmapiiriä
- tasavertaisuutta
- ympäristön kunnioittamista
- oma-aloitteisuus
- elämän hallinta
- rehellisyyttä
- sosiaalisuutta
- itsenäisyyttä
- vastuullisuutta
- että osaisi joskus odottaa omaa vuoroaan
- terveen itsetunnon kehittymistä

Mitkä tekijät edistävät oppijan (6-16 v.) oppimista?
- kehuminen
- työrauha
- tukitoimet
- yhteisöllisyys
- henki
- perusasiat ja taustat kunnossa ( vatsa täynnä, lämmin, rauha, ei huolia/murheita, uni)
- turvallinen oppimisympäristö
- innostus asiaa kohtaan ─ motivaatio
- valinnaisuus
- ryhmäkoko
- tahto
- halu
- yhteistyö (koti, koulu, muut tahot)
- vuorovaikutus oppimistilanteessa
- oikea taso
- oikea tapa opettaa kullekin
- opiskelutapa oikea (sopiva)
- opiskeluväline oikea
- opiskeluaika oikea
- opiskelupaikka oikea (sopiva)

Mitä sellaisia asioita on, joista ei tiedä edistääkö vai vastustaako työllään?
- media
- uskonnolliset käsitykset
- historia: ismit
- talous: mainonta, eettisyys
- ekologia
- politiikka
- oppiaineen syventäminen (liikunta: kilpailut, alakulttuurit)
- ”kiltti” oppilas
- ”hyvä oppilas”

Leave a Reply