Archive for Lokakuu, 2008

Psyykkinen oppimisympäristö -kakkosryhmän mietintöjä

Perjantai, Lokakuu 17th, 2008

Psyykkinen oppimisympäristö on käsitteenä aika hankala (vaikea erottaa sosiaalisesta ja emotionaalisesta). Pohdimme ryhmässä ensiksi oppilaan psyykkistä hyvinvointia / pahoinvointia, ja yritimme sitten jäsentää psyykkistä oppimisympäristöä laajemmin.

VANHAA PAINOLASTIA:
- vanhanaikainen kurikulttuuri, alistaminen
- vanhanaikainen johtajuus
- jyrkkä hierarkia koulun henkilökunnan keskuudessa

ARVOKASTA / SÄILYTETTÄVÄÄ:
- kiusaamiseen puuttuminen
- oppilashuolto
- turvallisuus / yhteisöllisyys

UUTTA:
- pienet ryhmäkoot!
- uudenmuotoiset ryhmät (ikäluokat sekaisin)
- eri oppimistyylien huomioiminen

Ryhmässämme pohdimme…

Torstai, Lokakuu 16th, 2008

Ryhmämme pohti fyysiseen oppimisympäristöön liittyviä asioita.

Asioita, jotka haluaisimme edelleen säilyttää olivat mm:
- kohtuullisen kokoiset yksiköt, jos koulu on suuri, pitäisi se ainakin jakaa pienempiin toiminnalisiin yksiköihin
- omat kotiryhmät ja kotiluokat

Asia, jotka haluaisimme hylätä olivat:
- eri ikäryhmien jako eri puolille koulua
- pelkän kirjan käyttö tiedonlähteenä (kirja edelleen tärkeä, mutta ei ainut tiedonlähde)

Uusia asioita, joita kaipasimme olivat:
- vaihtelevat ja tilanteen mukaan muuntuvat opetustilat -> irti pulpetista
- sähköiset apuvälineet käyttöön opetukseen
- oppilaat mukaan tilojen suunnitteluun (esim. pihasuunnitteluun)
- toiminnalliset ja liikkumisen kannustavat pihat
- mediatila, jossa olisi käytettävissä tiedonhakuun mm. tietokoneita, kirjoja…
- tilojen esteettisyys

Jos joku ryhmäläinen muistaa lisää, niin siitä vaan lisäilemään.

-Pia

Peda-ryhmän ajatuksia

Maanantai, Lokakuu 13th, 2008

Poistamme vanhaa:

- vähennetään luennointia, mutta ei keskustelua.

- pois pelkoon perustuva aktoriteetti, tilalle kunnioitukseen ja ansioihin perustuva auktoriteetti.

- opetushallituksen riemuksi poistamme liialliset tiedolliset tavoitteet ja kasvatamme elämänhallitsijoita.

Säilytämme:

+ henkilöstön ja yhteishengen.

+ opetussuunnitelman oppilaskeskeisyyden, jatkuvan oppimisen ja verkostoitumisen.

Uudistamme

+ lisäämme tukihenkilöstöä.

+ teemme opetustilat pedagogisesti toimiviksi, siis viihtyisiksi, muunneltaviksi  ja rakennamme laadukkaasti.

+ sallimme enemmän joustoja opetussuunnitelmiin (Paluuta vanhaan?).

+ sähköinen oppimisympäristö toimivaksi (helppokäyttöisyys ja lutettavuus).

Kiitokset Kimmolle!

Lauantai, Lokakuu 11th, 2008

Kiitokset Kimmolle! On hyvä huomata, että on lopultakin löytynyt suurempi foorumi  Mikkelin seudulle, missä voidaan käytännön tasolla pohtia uutta opettajuutta. Itse olen aloittanut uuden opettajuuden etsimisen jo 90-luvulla, kuten varmasti monet muutkin tässä ryhmässä. Eiliset luennoitsijat olivat oikeassa siitä, että mitään ei voi suoraan kopioida omaan opetukseen: Jokaisen on luotava oma kasvatusfilosofiansa, kuten Saloviita (2007) kirjoittaa. Tutkimustyössämme ( Bilund/ Svahn-Kumpulainen; Luokkahuoneesta taidemuseoon – opettajan matka; Jyväskylän yliopisto, 2005) käytimme tästä nimitystä postmix-malli; sekoittamisen jälkeen. Tarkoittaen sitä, että tutustuttuamme erilaisiin kasvatusfilosofioihin Montessorista, taidekasvatuksesta Reggio-Emiliaan ja Barbara Prashnigiin poimimme niistä omaan työhömme toimiva elementit, ja loimme niistä omat opetusmenetelmälliset käytäntömme, oman persoonamme näköiset. Oman kasvatusfilosofian luominen ei käy hetkessä, vaan vaatii lukemista ja käytännön tutustumista erilasiin tapoihin opettaa, sillä ei ole yhtä oikeaa tapaa päästä maaliin. Näin ollen on tärkeätä tietää, mitä maailmalla tapahtuu.

Tämä PETRA-hanke antaa oivalliset mahdollisuudet tähän. Eilen puhuttiin siitä, että johtajan täytyy olla mukana muutoksessa.  Aikaisempi rehtori sanoi, ettei koulu osaa hyödyntää osaamistamme, mutta hän antaa meille luvan työskennellä haluamallamme tavalla.  Sekin oli tärkeätä; antaa hyväksyntänsä.  Nyt rehtori on itse mukana kehitysryhmässä ja haluaa tuoda viestiä koko kouluun muutoksen tuulista maailmalla. Kimmon mainitsemia pirujakin on nurkan takana. Kyllä löytyy epäilijöitä ja valituksen tekijöitä, kun oppilaat eivät työskentelekään vanhan mallin mukaan neljän seinän sisällä vaan ympäristössä; käyvät kirjastossa ilman opettajaa tai lähiympäristössä elokuvia tehden. Ehkä kysymys oli vain tiedon puutteesta. Rehtorien tehtävä onkin todella tärkeä työn kehittämisprosessissa; vältytään väärinkäsityksiltä ja turhilta riidoilta. Se, että tällainen PETRA-ryhmä  on perustettu kertoo aidosti siitä, että halutaan muutosta. Ja tämän lisäksi maailmalla on paljon toisinajattelijoita mm. Kasvatuksen vapauden eurooppalainen foorumi (EFFE) ; http://www.effe-finland.org/.  Emme siis ole yksin.

Ville esittelemä ilmiöpohjainen opetus on mielestäni aihekokonaisuuksiin liittyvää opetusta. Oppiminen on todellakin prosessi,
jonka sisään mahtuvat kaikki opittavat asiat, teemoista riippuen. Voitte katsoa muutamia teemapainotteisia juttujamme:
http://verdi.koulukanava.fi/kkanava/kuvataide.htm  ; Genesis, Peikkokansan tarinoita jne.Näissä taidekasvatuksen hankkeissa suurin osa oppiaineista oli mukana. Työskentely eteni ilman tuntisidonnaisuutta, vain esim. toisten
opettajien tunnit tai esim. matematiikka oli erillisinä tunteina. Kokemuksesta voin sanoa, että tällainen työskentely on mielekkäintä sekä
opettajalle että lapsille.  Olen todellakin kiinnostunut Otavan tapahtumasta 12.-13.12.

Itse ajattelen, etten koskaan ole valmis opettajana. Haluan säilyttää tämän innostumisen taitoni. Haluan olla valmis myös aina
uudistamaan omaa opetustani tilanteen mukaan. Sekin täytyy kokemuksesta sanoa, että toimintatavat muokkautuvat aina lasten mukaan,
sillä koskaan ei ole samanlaista ryhmää, joten toiminnan täytyy aina muuttua  ryhmän mukaan. Lasten situaatio täytyy ottaa huomioon,
kuten Rauhala  L. kirjoittaa.

Keijupolku oli hyvä lopetus päivälle; etsitään jatkossakin se innostuva lapsi meistä!

Siispä innolla jatkoa odotellen   Marja-Leena B.

 

Muuttuva oppimisympäristö: ryhmä 6

Perjantai, Lokakuu 10th, 2008

Näkökulma: emotionaalinen – affektiivinen

VANHAA, POISTETTAVAA:

- Ajattelutapa “ennen kaikki oli hyvin”, voidaan unohtaa.

- Vanhaa auktoriteettikasvatusmallia ei enää tarvita.

- Pois joutaa kova kuri ja ehdoton hiljaisuus tunnilla.

- Välinpitämättömyys lasten tunteista ei myöskään ole tätä päivää.

Maailma on muuttunut ja oppilasaines on myös.

SÄILYTETTÄVÄÄ:

- Koulun perustehtävä on edelleen olla kodin tukena.

- Haluamme säilyttää yhteisöllisyyden ja korostaaa sen merkitystä.

- Koulun tehtävä on antaa selkeät rajat ja perusturvallisus, ne on välillä kodeissa hukassa.

- Edelleen koulussa on panostettava toisten huomioimiseen ja sosiaalisuuteen.

UUTTA:

- Opettaja joutuu ansaitsemaan aktoriteettiasemansa.

- Lapsen sallitaan ilmaista tunteensa, myös negatiiviset, sopivia keinoja harjoitellaan.

- Opettaja huomioi lapsen tunteet ja elämäntilanne, on kiinnostunt lapsesta.

- Keskusteleva kasvatuskulttuuri toivottavasti vahvistuu.

Luontoretki Ainojen maailmaan keijukaisten opastamina

Perjantai, Lokakuu 10th, 2008


Keijukaisten asuinsijoilla
Opas Tiina johdatteli petralaiset luonnon mystisille poluille keijukaisten etsintään.


Keijukaisten rauhoittelua
Muinon ja Ainon sekamaastossa Anttolan lähimaastossa

saman71.jpg
Päivän päätteeksi hyvästelimme keijut yhteisillä riittiesityksillä. Opas Tiina oli hämmentynyt raikkaista toteutuksista. Sitten viikonlopun viettoon ja uusia koulutuspäiviä odottamaan!

Ihan oikea keiju
Ihan oikea keiju Mikkelin perukoilta.


Aina on jostain aloitettava – tällä kertaa tästä.
Suuntaa maastomerkiin mukaan kohti karttapohjoista - saattaa yllättää keijukaisen!


Rastilta1 matkaan
Merkin mukaan, maaston muodon mukaan uusille haasteille

saman6.jpg
Keijukaisellakin on omat taikakalunsa

Keiju näyttäytyi lopulta
Kimmo sen huomasi – keiju näyttäytyi sitä etsiville.

Linssilude: Seppo

PETRA-ryhmän koulutus 9.10. Anttolassa

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Hankepäivä alkaa oläpikälla lopullaan. PETRA-ryhmäläiset ovat pääseet jo syventymään omien koulujensa oppimisympäristösuunnitelmiin. Illan aikana saamme toivon mukaan myös uutta sisältöä projektin wikiin.Kertauksen vuoksi voit katsella päivällä käytettyä esityspohjaa:

081008 Petra Anttola
View SlideShare presentation or Upload your own.

Viisas?

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Albertti on keskuudessamme. Eläköön!

Liikaa yhteyksiä

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Kun oma prosessori ei jaksa pyörittää nykyisiäkään sähköposteja, tekstareita, skypejä, laskuja ja puheluita, niin kuinkahan jaksaa vielä pitää yllä blogia? Kovalevy täytyy ystävistä joista suurin osa on vielä pirun ekstroverttejä. Tai jos tekisi niin tylyn blogin ettei kukaan taatusti kommentoisi. Velvollisuudentunto vaatii kuitenkin vastaamaan.

Blogia, suhinaa ja wikinää

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

WikinääSuhina vain käy, kun laitetaan 30 opettajaa bloggaamaan ja osa eka kertaa.

Onkohan se uuden oppimisen tuskaa, vai miksi ilmeet ovat vakavat ja kieli on keskellä suuta.

SuhinaaSaattepa maistaa kerrankin omaa lääkettänne, tätä luomisen tuskaahan oppilaat saavat kokea joka päivä teidän takianne.

Suhinaterveisin

Kimmo

Ihanaa elämää näppäimistön äärellä

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

On aika opetella nämä blogit ja muut jutut saadakseen tilaa mielipiteille ja ajatuksille. Kaveripula helpottaa samalla. Voi avautua juuri sen verra kuin haluaa ja loput voi pitää omana tietonaan. Terveisiä metsien, rantojen ja elänten ystävältä

Auts…

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Paljon on tullut jo nyt sellaisia käsitteitä, jotka etäisesti kuulostavat tutuilta, mutta käytännössä ei ole hajuakaan niistä… Vähäisen vapaa-aikani käytän mieluummin muuhun kuin koneella istumiseen. Mutta ehkä tämä projekti saa minut innostumaan koneista ja niiden käytöstä opetustyössä… :)

Sähköiset järjestelmät kiusaa

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Ne vainoavat sinua vaihtuvine salasanoineen ja juuri kun keksit hyvän tunnuksen, herjaa kone ettei saa käyttää välilyöntejä, suuria kirjaimia yms. Jos käytät valkoista vessapaperia ei sivu aukea… Niin, ja sitten jos tämä on hyvä systeemi, se vie aikasi ja unesi ja lopulta rappeudet pelkäksi nuhjakenörtiksi.

Eka kerta!

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Tässä sitä nyt kokkeillaan bloggaamista… Kovasti olen ollut epäluuloinen kaikkea tälläistä koneellista kohtaamista kohtaan. Eihän sitä koskaantiedä, jos tästä olisi vaikka joskus jotain hyötyä- no tuskinpa sentään!  Itse odotan Petra-projektilta enemmän muunlaista antia kuin tälläistä teknistä, mutta ehkä siihenkin vielä päästään. Onhan tää tavallaan jännää, ollaan niin kuin mukana jossain.

Jee jee!

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Tuskallista tämä alku oli, mutta ehkäpä se siitä iloksi muuttuu:)

käyttömukavuutta

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Onko niin että aina pitää kirjautua ulos ja mennä petrablogiin jos haluaa kommentoida muiden juttuja…;)

Oppimisympäristöksi kotisivut

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Kotisivut ja blogit meille käyttöön ja pian. Vaikuttaa hyvältä.

osaako…

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

kukaan kertoa mikä tässä kirjoitusalustassa on tagi

kysyy minna

Blokkaamassa ekaa kertaa

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

No niin nyt sitten olen tutustunut uuteen asiaan eli blokkaamiseen tai blogimaailmaan. Petra-projekti vaikuttaa mielenkiintoiselta. Oppimisympäristösuunnitelman teko kiinnostaa. Jotenkin tuntuu, että meidän ryhmä (Tepi, Ulla, Ami ja minä) ei ole kovin tietoinen blokkaamisesta, joten jonkunmoista sekoilua on varmasti odotettavissa…

Blokkariksiko?

Torstai, Lokakuu 9th, 2008

Työssäni olen vuosia “blokannutperinteisesti” eli kynäpaperisysteemillä. Toki viimeiset kymmenen vuotta tietokonetta apuna käyttäen. Eli se tieto esikoulun tulevasta tai menneestä jaksosta, mitä tällä hetkellä siirrän vanhemmille paperisena, tulisi muuttaa vain sähköiseksi. Vaikka sitten ESKARIBLOGIKSI! Ei kuulosta ollenkaan pahalta, jos vain tekniikka toimii siten, että turhautuminen ei pääse takin liepeisiin heti alkumatkasta…