Muuttuva oppimisympäristö: ryhmä 6

Näkökulma: emotionaalinen – affektiivinen

VANHAA, POISTETTAVAA:

- Ajattelutapa “ennen kaikki oli hyvin”, voidaan unohtaa.

- Vanhaa auktoriteettikasvatusmallia ei enää tarvita.

- Pois joutaa kova kuri ja ehdoton hiljaisuus tunnilla.

- Välinpitämättömyys lasten tunteista ei myöskään ole tätä päivää.

Maailma on muuttunut ja oppilasaines on myös.

SÄILYTETTÄVÄÄ:

- Koulun perustehtävä on edelleen olla kodin tukena.

- Haluamme säilyttää yhteisöllisyyden ja korostaaa sen merkitystä.

- Koulun tehtävä on antaa selkeät rajat ja perusturvallisus, ne on välillä kodeissa hukassa.

- Edelleen koulussa on panostettava toisten huomioimiseen ja sosiaalisuuteen.

UUTTA:

- Opettaja joutuu ansaitsemaan aktoriteettiasemansa.

- Lapsen sallitaan ilmaista tunteensa, myös negatiiviset, sopivia keinoja harjoitellaan.

- Opettaja huomioi lapsen tunteet ja elämäntilanne, on kiinnostunt lapsesta.

- Keskusteleva kasvatuskulttuuri toivottavasti vahvistuu.

2 Responses to “Muuttuva oppimisympäristö: ryhmä 6”

  1. SPEED: with rate hack function you’ll be able to surely develop your speed when you are
    transferring to decrease.

  2. Yoսr mode of describing аll in this piece оf writing is in fact gooⅾ,
    еѵery one be able tо easily understand it, Thanks a lot.

Leave a Reply