Peda-ryhmän ajatuksia

Poistamme vanhaa:

- vähennetään luennointia, mutta ei keskustelua.

- pois pelkoon perustuva aktoriteetti, tilalle kunnioitukseen ja ansioihin perustuva auktoriteetti.

- opetushallituksen riemuksi poistamme liialliset tiedolliset tavoitteet ja kasvatamme elämänhallitsijoita.

Säilytämme:

+ henkilöstön ja yhteishengen.

+ opetussuunnitelman oppilaskeskeisyyden, jatkuvan oppimisen ja verkostoitumisen.

Uudistamme

+ lisäämme tukihenkilöstöä.

+ teemme opetustilat pedagogisesti toimiviksi, siis viihtyisiksi, muunneltaviksi  ja rakennamme laadukkaasti.

+ sallimme enemmän joustoja opetussuunnitelmiin (Paluuta vanhaan?).

+ sähköinen oppimisympäristö toimivaksi (helppokäyttöisyys ja lutettavuus).

One Response to “Peda-ryhmän ajatuksia”

  1. Pete Pulkkinen says:

    Hei vaan!

    En halua teitä masentaa, mutta “- opetushallituksen riemuksi poistamme liialliset tiedolliset tavoitteet ja kasvatamme elämänhallitsijoita.” taitaa olla turhan jyrkkä kanta.

    Tavoitteita ei voi poistaa, mutta painottaa vähemmän tietty voi.

Leave a Reply