Archive for the ‘oppimisympäristö’ Category

Kasvatustyössä tärkeintä on vuorovaikutus

Perjantai, Huhtikuu 3rd, 2009

Kuinka luokkaan saadaan työrauha? Mitä tehdä, jos oppilas uhmaa opettajaa? Mikä kasvatustyössä on lopulta tärkeintä? Isä Mitro ja professori Timo Saloviita Jyväskylän yliopistosta avasivat näkökulmia kysymyksiin PETRA-oppimisympäristöhankkeen seminaarissa Otavan Opistolla huhtikuun alussa. (lisää…)

Kiitos vieraille!

Torstai, Huhtikuu 2nd, 2009

Lämmin kiitos kaikille PETRA-laisille ja kaikille muille, jotka osallistuitte eilen Otavan Opistolla hankkeen oppimisympäristöseminaariin sekä aamupäivän koulutukseen. Meiltä tulee talon puolesta toimitettu juttu Timo Saloviidan ja Isä Mitron puheen vuoroista huomenna. En siis kommentoi niitä tässä enempää.

Taru Kekkosen ja Heikki Koposen puheenvuorojen esitykset ovat nähtävissä tässä:

Aamupäivän Second Life-kokeilu olisi voinut mennä paremminkin. Second Life on kiehtova ympäristö, missä saa tuntumaa virtuaalimaailmojen mahdollisuuksista. Harmi vain että se on samalla teknisesti aika vaativa ja virheherkkä. No nyt tietää että että ryhmän rekisteröityminen palveluun ei onnistu kerralla. Taisi vain viisi nopeinta saada tunnukset tunnilla. Harmin paikka. Kokeilua on siis jatkettava kotona. Alla on ohjeet mitä käytimme aamupäivällä:

Aulangon autereilla

Lauantai, Joulukuu 6th, 2008

Keskustelufoorumin huipennus - ennen pläjäystä Friday Ympärillä opitaan
In the middle of Georgia – Friday OnMyMind – Ympärillä opitaan
ArsArX FirstAidArX ArsArX
Private Investigation –
kuva-008b.jpg
Mind42

Oppimisympäristö ilman opettajaa?

Keskiviikko, Joulukuu 3rd, 2008

Sugata Mitra  esiintyi viime viikolla OPH:n järjestämillä virtuaaliopetuksen päivillä. Mies oli varsin hätkähdyttävä esiintyjä, mutta vielä enemmän hätkähdytti miehen tutkimustulokset. Mitra on tutkinut itseorganisoituvaa oppimista kotimaassaan Intiassa ja myöhemmin brittilasten keskuudessa. The hole in the wall-projektin tulokset kertovat lasten rajattomasta kyvystä oppia uusia asioita tavalla, joka teki ainakin minuun syvän vaikutuksen. OPH:ssa pidettyä puheenvuoroa en ole löytänyt vielä, mutta tässä on TED.com:sta saman miehen aikaisempi esiintyminen samasta aiheesta.  

Keskiviikko, Marraskuu 26th, 2008

KOULUVIIHTYVYYDEN JA TILOJEN TOIMIVUUDEN KEHITTÄMINEN ANTTOLAN YHTENÄISKOULUSSA 2008-
Petra –hanke 2008-2009

Kuten huomaatte, olemme täällä Anttolassa keksineet ainakin hienon otsikon projektillemme ja eiköhän se ala vähitellen muutenkin hahmottua. Tarkoituksena olisi aloittaa hyvin konkreettisista asioista ja lähteä tarkastelemaan tilojemme toimivuutta ja viihtyvyyttä arjessa kaikkien koulun toimijoiden näkökulma huomioiden.

Toimintasuunnitelma marras-joulukuu 2008

- Kysely henkilökunnalle joulukuussa 2008
- Oppilaille keväällä 2008 tehdyn kouluviihtyvyyskyselyn läpikäyminen
- Petra-ryhmän tilakartoitus

Kysely henkilökunnalle:

1. Mitkä tilat koulussa koet erityisen epäkäytännöllisiksi? Mitä ideoita/toiveita sinulla on niiden parantamiseksi?

a) auditorio
b) ruokala
c) käytävät, eteiset
d) liikuntatilat
e) mutteri
f) henkilökunnan huone
g) varastot
f) pihat
g) luokkatilat

2. Millaisia tiloja kaipaisit tänne?

3. Muuta huomioitavaa:

Ryhmässämme pohdimme…

Torstai, Lokakuu 16th, 2008

Ryhmämme pohti fyysiseen oppimisympäristöön liittyviä asioita.

Asioita, jotka haluaisimme edelleen säilyttää olivat mm:
- kohtuullisen kokoiset yksiköt, jos koulu on suuri, pitäisi se ainakin jakaa pienempiin toiminnalisiin yksiköihin
- omat kotiryhmät ja kotiluokat

Asia, jotka haluaisimme hylätä olivat:
- eri ikäryhmien jako eri puolille koulua
- pelkän kirjan käyttö tiedonlähteenä (kirja edelleen tärkeä, mutta ei ainut tiedonlähde)

Uusia asioita, joita kaipasimme olivat:
- vaihtelevat ja tilanteen mukaan muuntuvat opetustilat -> irti pulpetista
- sähköiset apuvälineet käyttöön opetukseen
- oppilaat mukaan tilojen suunnitteluun (esim. pihasuunnitteluun)
- toiminnalliset ja liikkumisen kannustavat pihat
- mediatila, jossa olisi käytettävissä tiedonhakuun mm. tietokoneita, kirjoja…
- tilojen esteettisyys

Jos joku ryhmäläinen muistaa lisää, niin siitä vaan lisäilemään.

-Pia

Muuttuva oppimisympäristö: ryhmä 6

Perjantai, Lokakuu 10th, 2008

Näkökulma: emotionaalinen – affektiivinen

VANHAA, POISTETTAVAA:

- Ajattelutapa “ennen kaikki oli hyvin”, voidaan unohtaa.

- Vanhaa auktoriteettikasvatusmallia ei enää tarvita.

- Pois joutaa kova kuri ja ehdoton hiljaisuus tunnilla.

- Välinpitämättömyys lasten tunteista ei myöskään ole tätä päivää.

Maailma on muuttunut ja oppilasaines on myös.

SÄILYTETTÄVÄÄ:

- Koulun perustehtävä on edelleen olla kodin tukena.

- Haluamme säilyttää yhteisöllisyyden ja korostaaa sen merkitystä.

- Koulun tehtävä on antaa selkeät rajat ja perusturvallisus, ne on välillä kodeissa hukassa.

- Edelleen koulussa on panostettava toisten huomioimiseen ja sosiaalisuuteen.

UUTTA:

- Opettaja joutuu ansaitsemaan aktoriteettiasemansa.

- Lapsen sallitaan ilmaista tunteensa, myös negatiiviset, sopivia keinoja harjoitellaan.

- Opettaja huomioi lapsen tunteet ja elämäntilanne, on kiinnostunt lapsesta.

- Keskusteleva kasvatuskulttuuri toivottavasti vahvistuu.

Luontoretki Ainojen maailmaan keijukaisten opastamina

Perjantai, Lokakuu 10th, 2008


Keijukaisten asuinsijoilla
Opas Tiina johdatteli petralaiset luonnon mystisille poluille keijukaisten etsintään.


Keijukaisten rauhoittelua
Muinon ja Ainon sekamaastossa Anttolan lähimaastossa

saman71.jpg
Päivän päätteeksi hyvästelimme keijut yhteisillä riittiesityksillä. Opas Tiina oli hämmentynyt raikkaista toteutuksista. Sitten viikonlopun viettoon ja uusia koulutuspäiviä odottamaan!

Ihan oikea keiju
Ihan oikea keiju Mikkelin perukoilta.


Aina on jostain aloitettava – tällä kertaa tästä.
Suuntaa maastomerkiin mukaan kohti karttapohjoista - saattaa yllättää keijukaisen!


Rastilta1 matkaan
Merkin mukaan, maaston muodon mukaan uusille haasteille

saman6.jpg
Keijukaisellakin on omat taikakalunsa

Keiju näyttäytyi lopulta
Kimmo sen huomasi – keiju näyttäytyi sitä etsiville.

Linssilude: Seppo

yhtenäiskouluseminaari Joensuussa 12.-13.9.2008, ryhmätöiden tulokset koosteena

Maanantai, Syyskuu 15th, 2008

Mitkä tekijät estävät oppimista (6-16 v.)?
- OPS
- asenne (oppilas ja koti, kaverin asenne)
- opettaja
- huono sisäilma,
- liian suuret opetusryhmät
- ongelmat kotona
- perjantai-iltapäivän tunnit
- pelko
- heikot pohjataidot tai –tiedot
- motivaation puute
- nälkä
- väsymys
- lomautukset
- nettiriippuvuus
- koulukiusaaminen
- palkitsemisjärjestelmä
- hälinä→ oppimistyökriisi
- kodin liian suuret/pienet odotukset
- kielteisyys
- jännitys
- median valta
- melu
- sairaus
- ahdistus
- opettajan heikko valmistautuminen ”kaavoihin kangistunut” ope eli muuntautumiskyvytön
- kielivaikeudet
- henkilökemia
- yhteiskunnan arvostuksen puute koulua kohtaan
- sopimaton opetustyyli
- oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet
- tunteet
- fyysiset rajoitukset
- resurssien puute
- väärä paikka

Mitä asioita opettajan tulisi työllään vastustaa?
- oravanpyörää
- pahuus
- ilkeys
- toisten aliarvioiminen, epäkunnioitus
- kiusaamista
- ilkivalta
- välinpitämättömyyttä
- ennakkoluuloja
- kaavoihin kangistumista
- materialismia
- laiskuutta
- luovuttamista
- epärehellisyys
- syrjäytyminen
- valtataistelua
- syrjäytymistä
- eriarvoisuus
- itsekkyys
- tasapäistämistä
- liiallisen vastuun ottamisen
- itsensä tai toistensa vähättely
- päättämättömyyttä

Millaista toivot opettajan työn olevan v. 2018?
- auvoisaa
- arvostettua
- avointa
- ihmisläheistä
- luovaa
- monipuolista
- yhteisöllistä
- mukavaa
- vapaampaa
- tasapainoiset oppilaat
- innostavaa
- palkitsevaa
- ajanmukaiset & monipuoliset materiaalit
- opettaja oppimisprosessin ohjaaja
- sopivat = tarpeeksi pienet ryhmäkoot
- haasteellista ja vastuullista vapautta
- paljon koneita
- verkottunutta
- hyväpalkkaista
- virikkeellinen kouluympäristö
- lämmintä torttua maanantaiaamuisin

Mitä asioita opettajan tulisi työllään edistää?
- hyvän työrauhan syntymistä
- arvokeskustelua
- hyvää kuntoa
- oppimista
- lepo
- fyysinen turvallisuus
- terveellisiä elämäntapoja
- toisten, erilaisten ihmisten hyväksymistä
- ilmapiirin luomista
- yhteistyötä
- ajattelua
- erilaisten oppijoiden huomioonottamista
- kriittisyys
- vastuullisuutta
- jaksamista
- muiden mielipiteiden kunnioittamista
- hyvää ja turvallista ilmapiiriä
- tasavertaisuutta
- ympäristön kunnioittamista
- oma-aloitteisuus
- elämän hallinta
- rehellisyyttä
- sosiaalisuutta
- itsenäisyyttä
- vastuullisuutta
- että osaisi joskus odottaa omaa vuoroaan
- terveen itsetunnon kehittymistä

Mitkä tekijät edistävät oppijan (6-16 v.) oppimista?
- kehuminen
- työrauha
- tukitoimet
- yhteisöllisyys
- henki
- perusasiat ja taustat kunnossa ( vatsa täynnä, lämmin, rauha, ei huolia/murheita, uni)
- turvallinen oppimisympäristö
- innostus asiaa kohtaan ─ motivaatio
- valinnaisuus
- ryhmäkoko
- tahto
- halu
- yhteistyö (koti, koulu, muut tahot)
- vuorovaikutus oppimistilanteessa
- oikea taso
- oikea tapa opettaa kullekin
- opiskelutapa oikea (sopiva)
- opiskeluväline oikea
- opiskeluaika oikea
- opiskelupaikka oikea (sopiva)

Mitä sellaisia asioita on, joista ei tiedä edistääkö vai vastustaako työllään?
- media
- uskonnolliset käsitykset
- historia: ismit
- talous: mainonta, eettisyys
- ekologia
- politiikka
- oppiaineen syventäminen (liikunta: kilpailut, alakulttuurit)
- ”kiltti” oppilas
- ”hyvä oppilas”

Banskuja ja muuta havaittua

Torstai, Kesäkuu 26th, 2008

Vierailukohteemme oppilasaines tulee hyvin heterogeenisistä oloista, joten ympäristön virikkeellisyydellä on korostuneen suuri merkitys. Koulun johtajalla tohtori Chris Kerryllä oli selkeä visio mihin suuntaan koulua on kehitettävä ja yksi keskeisistä päämääristä oli jatko-opiskelumahdollisuuksien turvaaminen alueen nuorille.
Uusi oppimisympäristö tarkoitti käytännössä koulun sisään rakennettua “learning plazaa” eli likimain neljän luokkahuoneen kokoista yhtenäistä tilaa, mitä hallitsivat kolme banaaniksi kutsuttua liikuteltavaa vihreää amfiteatterin katsomo-osaa (katso video, linkki tämän kommentin lopussa). Banskuja käytettiin ainakin kirjallisuuden projektityön yhteenvetovaiheessa, kun taas varsinainen tutkiva työ tehtiin eri puolilla avotilaa sijanneissa tietokonepisteissä. Oppilailla oli omat tablet-tyyliset kannettavat Samsungin miniläppärit, joihin oli liitetty ulkoinen näppis. Lisäksi avotilan seinänvierillä oli kolmen pöytäkoneen ryhmissä syvennyksen tapaisia työpisteitä. Parhaillaan rakenteilla olevassa oppimisympäristö kakkosessa nämä työpisteet saavat lisää “syvyyttä” eli sermityyppiset seinät. Kysyin muutamalta oppilaalta, että käyttävätkö he jotain erityisohjelmia, mutta vastaus kuulosti yllättävän tutulta, PowerPointia ja nettiä. Kirjojakin oli tarjolla, mutta ne olivat luokkahuoneissa eli tässä tilassa toimittiin sähköisessä oppimisympäristössä, silti valkotaululla ja opettajalla oli edelleen suuri rooli.
Sisällön kehittämiseen päästään opettajan mukaan vasta kakkosvaiheen valmistumisen myötä, joten siltä osin mitään kovin mullistavaa emme päässeet näkemään.
Kakkosvaiheessa otetaan huomioon muutostoiveet, jotka on saatu käytännön kautta tästä plazasta eli banskut pienenevät siirtelyn helpottamiseksi, äänentoisto paranee, värejä lisätään, Samsungin miniläppärit ja ilmeisesti pöytäkoneetkin vaihtuvat sekä videonurkkausta laajennetaan.
Rahaa heillä on käytössään rutkasti, joten tuloksiakin uskoisi syntyvän.
Flash-video aiheesta

Mitä koulussa odottaa?

Lauantai, Toukokuu 17th, 2008

Kuvassa on oma tyttäreni aloittamassa koulu-uraansa. On veikeää ajatella tätä hanketta suhteessa omiin lapsiin. Me parhaillaan mietimme, mitä hän kohtaa polkupyörämatkansa päässä.   Koulu-uran polkaisu

Orientaatiovideo 21-vuosisadan oppimiseen

Lauantai, Toukokuu 17th, 2008

Viimeistelen parhaillani pientä perehdytystä sosiaalisen mediaan koko ohjausryhmää varten. Perehdytyksessä on kyse orientaatiosta, mitä web2.0 tai sosiaalinen media tuo oppimisympäristöön. Kyseessä on yhdysvaltalaisen Pearson Foundationin Digital Alliancen herättely video tämän vuosisadan haasteisiin oppimisessa sekä oppimisympäristössä. Vilkaiskaapas läpi: httpv://www.youtube.com/watch?v=tahTKdEUAPk

PETRA:n ohjausryhmä tutustuu Kentin tulevaisuuden kouluuun

Lauantai, Toukokuu 17th, 2008

Koko ohjausryhmä lähtee huomenna matkalle Englantiin, jossa tutustumme Kentissä sijaitsevaan Microsoftin tulevaisuuden kouluun. Koulu on osa englantilaisten New Line Learning hanketta.Tavoitteenamme on saada hieman kuvaa millaisia kokeiluja toisaalla tehdään oppimisympäristön kehittämiseksi. Tulevaisuuden koulu vaikuttaa tällä hetkellä kiintoisalta erityisesti siksi että oppimisympäristön uusiminen tarkoittaa tässä tapauksessa sekä fyysisiä tiloja että tekniikkaakin.Tutustumme koko ohjausryhmän voimin sosiaalisen median hyödyntämiseen hankkeessa. Matkan aikana tuleekin useita merkintöjä ohjausryhmän jäseniltä tähän blogiin.